Actievoorwaarden Hogazon B.V. (d.d. 01-01-2021)

1. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.

2. Deze actie geldt alleen voor consumenten.

3. Hogazon is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Hogazon.

5. Hogazon behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen. Hiervan zal melding worden gedaan op www.hogazon.nl.

6. Op deze actie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

7. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

8. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Hogazon.

9. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Algemene voorwaarden
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN (voor kozijnen) en/of ROMAZOVOORWAARDEN (zonwering, overkappingen en garagedeuren) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank en te vinden op onze website.

Actievoorwaarden
Copyright © hogazon.nl
Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites