Dakkapellen

Ruimte en licht met een dakkapel

Geef uw huis meer licht en ruimte met een dakkapel van Hogazon. Het schuine dak op uw bovenverdieping verruimen met een dakkapel zorgt voor een grotere leefruimte. Een dakkapel geplaatst door Hogazon kan prefab worden geleverd of opgebouwd worden op uw dak.
Algemene voorwaarden
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN (voor kozijnen) en/of ROMAZOVOORWAARDEN (zonwering, overkappingen en garagedeuren) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank en te vinden op onze website.

Actievoorwaarden
Copyright © hogazon.nl
Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites