Zonwering 

Zonwering

Op het gebied van zonwering zijn er vele mogelijkheden, zoals:

  • Uitvalschermen
  • Markiezen
  • Knikarmschermen
  • Screens

Deze zonneschermen en screens zijn op verschillende manier te bedienen, met een schakelaar, afstandsbediening of via uw telefoon. Tevens is er de mogelijkheid om een windsensor te plaatsen, waardoor bij harde wind het scherm automatisch zal sluiten ter voorkoming van schade aan het zonnescherm of uw woning.

Algemene voorwaarden
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN (voor kozijnen) en/of ROMAZOVOORWAARDEN (zonwering, overkappingen en garagedeuren) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank en te vinden op onze website.
Copyright © hogazon.nl
Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites